Stowarzyszenie

Od października 2020 r. działa Stowarzyszenie Amatorów Kolarstwa YOLOBIKE

Celem stowarzyszenia YOLOBIKE jest m.in.:

 • promocja kolarstwa w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej;
 • wspieranie amatorskich grup kolarskich;
 • integracja i aktywizacja lokalnych społeczności;
 • organizowanie wydarzeń.

Działania stowarzyszenia YOLOBIKE to m.in.:

 • prowadzenie treningów kolarskich/ustawek kolarskich;
 • organizowanie wydarzeń kolarskich, wyjazdów sportowych, zawodów, szkoleń, itp.;
 • organizacja akcji plenerowych;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych;
 • promocja amatorskich kolarskich grup sportowych;
 • współpraca z organami administracji publicznej.

Do pobrania:

Zapisz się!

Żeby zostać członkiem Stowarzyszenia YOLOBIKE należy prawidłowo wypełnić deklarację członkowską. Następnie ją wydrukować, podpisać i przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie YOLOBIKE, ul. Bordowa 1a/2, 65-128 Zielona Góra;
 • mailem skan deklaracji na adres: kontakt@yolobike.pl;
 • lub przekazać osobiście członkom Zarządu Stowarzyszenia.

Składka członkowska

Wpłaty składek można dokonywać w dwóch trybach:
miesięcznym – kwota 5,00 zł (płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca);
rocznym – kwota 60,00 zł (płatna do końca I kwartału każdego roku).

*Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia:

13114020040000350280570250

Pomysły i uwagi można zgłaszać na adres: kontakt@yolobike.pl.

Wspieraj amatorskie kolarstwo!